GENEL İNGİLİZCE

Academy Britain’da, düzey tespit sınavı, yanıltıcı olabilecek çoktan seçmeli testlerle değil, kısa sözel ve yazılı anlatım seanslarıyla yapılır.
Bu seanslar sonrası yönlendirme yapılacak 5 düzey vardır:

Starting Out

İngilizceye dair sıfıra yakın veya sıfır bilgisi olan kişilerin, doğru başlangıç noktasıdır. İngilizcenin ruhuna ve yapısına dair bir tanışma sınıfıdır. Yapı olarak Türkçeye son derece uzak bir dil olan İngilizceye dair genel bir resim oluşturulur, cümle yapılarına dair prensipler verilir. Eğitimin büyük kısmı Türkçe olarak yapılır.

Starting Out

Elementary

İngilizcenin prensiplerini almış kişilere yönelik, dile tam bir giriş sınıfıdır. Olumlu ve olumsuz cümle yapılarına ilaveten, soru cümleleri oluşturma bilgisi verilir, bunlar gündelik hayat içerisinde gerekecek çok sayıda isim, sıfat, zarf kelimesiyle donatılarak, kişiye kendini ve ihtiyaçlarını basit biçimde ifade yeteneği kazandırılır. Derslerde eğitimci tarafından yüzde 25 oranında İngilizce kullanılır.

Elemantary

Pre-Intermediate

Alınmış temelin üzerine çıkılan ilk katlar olarak görülen sınıftır. Öğrenilen bilgiler detaylandırılır, bağlaçlar ve kalıplar eşliğinde, daha uzun cümlelerle ifade yeteneği edinilir. Elementary sınıfında öğrenilen kelime sayısının üçe katlandığı, derslerdeki konuşma dakikalarının, dersin üçte birini oluşturduğu sınıftır. Eğitimci tarafından, anlatımın yüzde 50’lik kısmı seviyeye uygun bir İngilizce ile tamamlanır.

Pre-int

Intermediate

Tamamlandığında “Ben İngilizce biliyorum” demenin hedeflendiği, önemli ara sınıf. Tüm zaman ve kipleri tamamlanır, öğrenilen bilgilerin kombine kullanımı üzerine eğilinilir. Alternatif kelime ve anlatım türleri çalışmalarıyla, Türkiye’deki genel İngilizce bilgi seviyesinin üzerine çıkılır. Dersin yarısı konuşma çalışmalarıyla geçilirken, eğitimci dersin yüzde 75’ini seviyeye uygun İngilizce ile verir.

Intermediate

Upper Intermediate

Eğitimin seviyeye uygun biçimde ve tamamen İngilizce verildiği, kur derslerinin yarısına yabancı öğretmenlerin girdiği, konuşma çalışmalarının dersin büyük kısmını oluşturduğu sınıf. Anlatımda çeşitliliğin ön plana çıktığı, akademik dil kullanımına, başarılı biçimde günlük dil kullanımının entegre edildiği, kişiye kendini ifade anında özgüven ve kredi kazandırmaya yönelik ileri sınıfların ilki.

Upper Int

Advanced

Eğitimin tamamen İngilizce verildiği, kur derslerinin tamamına yabancı öğretmenlerin girdiği en ileri düzey sınıf. Sözel ve yazılı anlatımda kusursuzluk ve akıcılığın hedeflendiği, İngilizceyi artık bir keyif halinde yaşama seviyesi.

Advanced