GENEL İNGİLİZCE

Genel İngilizce tüm seviyeler.

GENEL İNGİLİZCE

Academy Britain’da, öncelikle düzeyinize bakar, sizi doğru sınıfa konumlandırırız. Bunu yaparken, öğrenci için vakit ve para kaybı, eğitimci için ise homojen bir sınıf yapısı oluşturmada zorluk anlamına gelecek yanlış konumlandırmalardan kaçınırız. Bunun için da, yanıltıcı olabilecek, yanlış fikir verebilecek çoktan seçmeli yazılı sınav yerine, yazılı ve sözel ifade yeteneklerini ölçeriz.

Öğrencilerimizin önemli bir kısmı, bu düzey tespit seansına dahi katılmadan, Elementary (ilk) seviyeden başlamayı ve basamak basamak ilerlemeyi tercih ederler. Gerekli alt yapıya sahip olduğunu düşünen öğrenci adaylarımız ise, seviye tespit seansı sonrası fikirlerimizi alır, ihtiyaçlarını değerlendirir ve yine düzeyi üzerine belirteceğimiz fikrimiz sonrası, başlamak istediği düzey konusunda nihai kararını verir, doğru sınıf seçilir.

Düzeyler konusunda gerekli bilgi için tıklayın.

DERS PROGRAMI

 

Elementary

1.    Verb To Be

2.    Negative Sentences and Questions

3.    Present Simple –with Verbs

4.    Some / Any

5.    Can – Could , Was / Were

6.    Past Simple

7.    Past Simple –Questions and Negatives

8.    Countable – Uncountable

9.    Comparative and Superlative Adjectives

10.  Present Continuous

11.  Future Tense, with “going to”

12.  Present Perfect

Pre-Int.

1.    Present, Past, Future

2.    Present Continuous, Have Got

3.    Past Continuous

4.    Expressing Quantity

5.    Verb Patterns, Future Forms

6.    Comparative – Superlative Adjectives

7.    Present Perfect

8.    Have to, Should, Must

9.    Past Perfect

10.  Passive Voice

11.  Present Perfect Continuous

12.  Conditionals

Intermediate

1.    Naming Tenses

2.    Present Tenses

3.    Past Tenses

4.    Advice, Obligation, Permission

5.    Future Forms

6.    Information Questions

7.    Present Perfect

8.    Verb Patterns

9.    Conditionals

10.  Noun Phrases

11.  Modals of Probability

12.  Reported Speech

Upper Intermediate

1.    The Tense System

2.    Present Perfect Simple and Continuous

3.    Narrative Tenses

4.    Questions and Negatives

5.    Future Forms

6.    Expressions of Quantity

7.    Modals and Related Verbs

8.    Relative Clauses

9.    Expressing Habit

10.  Modal Auxilary Verbs in the Past

11.  Hypothesizing

12.  Articles