İngilizcede Virgül Nerelerde Kullanılır?

İngilizcede Virgül Nerelerde Kullanılır?

İngilizcede Türkçedekinden farklı gramer kalıpları bulunması, virgülün kullanımına veya kullanımın gereksiz olduğu yerlere dair yeni veya farklı alanlar çıkarabiliyor. Bugün bunlara göz atacağız. Evet, madde madde, İngilizcede virgül nerelerde kullanılır:

1) Listelemelerde.
The British flag is red, white, and blue.
Britanya bayrağı kırmızı, beyaz ve mavidir.
(İngilizcede “Ve (And) bağlacından sonra virgül kullanılmaz” diye bir kural olmadığını görebilirsiniz burada.)

2) Sıfatlar arasında ‘ve’ kelimesi yerine.
A whale is a big, blue mammal.
Balina büyük, mavi bir memelidir.

3) ‘Ve’ (And) bağlacı ile bir araya getirilmiş iki cümle arasında.
Tim ran to the forest, and Pete chased the squirrels.
Tim ormana koştu ve Pete sincapları kovaladı.

4) Bağlaç ile başlayan cümlelerde.
Although he was scared, Tim ran to the forest.
Korkmasına rağmen, Tim ormana koştu.

5) Bir zıtlık ifade ederken.
Pete was awake, despite getting up at four in the morning.
Sabah saat dörtte kalkmış olmasına rağmen, Pete uyanıktı.

6) ‘If’ (Eğer) ile başlayan şartlı cümlelerde.
If you have any questions, let me know.
Sorunuz varsa haberim olsun.

7) Özneyi açıklayan durumlarda.
Tim’s best friend, Pete, went to the store.
Tim’in en iyi arkadaşı olan Pete, dükkana gitti.

8) Ünlemlerin ardından.
Oh, he’s coming along too?
A, o da mı geliyor?

9) Birine hitaben başlanan sözde, ismin ardında; veya makale görselinde de görebileceğiniz gibi, isim veya ünvan sonda yer alıyorsa, onun öncesinde.
John, put down your pencil.
John, kalemini masaya bırak.

10) Tarihlerde.
John met Faye May 31, 1998, at a rock concert.
John, Faye ile 31 Mayıs 1998’de bir rock konserinde tanıştı.

11) Binler basamağı öncesi.
1,903

12) Yerleşim merkezlerini bağlı oldukları lokasyonla ifade ederken.
Pete flew to Manchester, England, to visit his cousin.
Pete kuzenini ziyaret etmek için İngiltere’deki Manchester’a uçtu.

13) e.g. (Latince ‘exempli gratia’, yani ‘for example’ kısaltması)
veya i.e. (Latince ‘id est’, yani ‘in other words’ kısaltması) öncesi ve sonrası.
Pete likes card games, e.g., bridge and king.
Pete, briç ve king gibi iskambil oyunlarını sever.

14) Diyaloglarda.
Pete said, “Tim didn’t steal the chocolate. I did.”
Pete “Çikolatayı Tim çalmadı. Ben çaldım.” dedi.